Kubbregler

 • Spelet sker enligt reglerna i häftet ”Kubb – ett spel där alla kan delta”, det är huvuddelens regler som gäller, alltså ej varianterna. Det innebär alltså att kast mot kungen sker från baslinjen och endast av det lag som fällt alla fältkubbar samt motståndarnas baskubbar, vidare förekommer ingen ”stapling” av utkastade fältkubbar.
 • Spelplanens storlek är 5 x 8 meter.
 • Lagen består normalt av sex lagmedlemmar.
 • Byten av lagmedlemmar är tillåtna mellan kastomgångarna.
 • Ingen tävlande får delta i flera olika lag.
 • Ingen lagmedlem får kasta mer än en kastpinne i en omgång, kubbar kastas av vem som önskas.
 • Kastpinnarna är 44 mm i diameter och 30 cm långa av furu.
 • Endast underhandskast är tillåtet av pinnar och kubbar.
 • Helikopterkast med kastpinnarna döms bort och ev. fällda kubbar reses upp.
 • Vid kastning skall båda fötterna vara innanför sidolinje.
 • För rullstolsbunda kastare räknas centrum på rullstolshjulen som fötter.
 • Vid utkastning av fältkubbarna kastas först alla aktuella kubbar, därefter kastas de om som då ligger ”ogiltigt”, ligger då någon kubb ogiltig blir den ”straffkubb”. Man kan alltså både knuffa in och ut kubbar.
 • ”Straffkubb” får ej ställas närmare kungen eller hörnpinne än en kastpinnes längd.
 • Icke kastande lag skall vara minst 2 meter bakom egen baslinje när motståndarna kastar.
 • Alla planlinjer anses gå mitt i planbegränsningspinnarna och är ”sytrådstunna”
 • ”Vilket lag börjar kasta?” Lagen avgör själva på vilket sätt det skall bestämmas, vanligast tycks vara att singla slant och sen att man turas om att börja.
 • Kastning – övertramp
  Båda fötterna, inkl. ev. sko, skall i sin helhet vid kastet vara bakom aktuell kastlinje samt innanför sidobegränsningslinje. Om kastaren tar något steg framåt i samband med kastet, skall kastpinnen ha lämnat handen innan någon fot landar på ”förbjuden” mark. Det är tillåtet att luta sig framåt vid kastning, kastställningen är stående.
 • Kastning av pinnar – helikopterkast
  Ett kast anses vara ett ”helikopterkast” när kastpinnen roterat mer än 90° (ett kvarts varv) horisontellt innan den träffar någonting – alltså även marken. ”Väderkvarnskast”, kast där pinnen roterar vertikalt är tillåtna. Skillnaden mellan helikopter och väderkvarnskast är 45° vinkel på rotationen.
  Som kast räknas när ”kastad” pinne blir liggande med minst halva pinnen förbi aktuell kastlinje.
  De lag som så önskar får använda talk, om motståndarlaget anser att talk missgynnar dem finns det trasor att hämta i sekretariatet så de kan torka av pinnarna innan de kastar.
 • Resning av kubbar och lutande kubbar
  Kubbar reses över rak kant. =2 hörn i marken Vid resning av utkastade kubbar får man ej testa fram och tillbaka för att se vad som är fördelaktigast.
  Då kubbarna ligger i samlad hög, börja med de översta/lutande kubbarna, som reses/förs över närmsta kant.
  Kubbar får ej flyttas ur sitt läge för att ge fördel åt resning av en annan kubb, men däremot om en liggande kubb inte kan resas på grund av annan kubb får den resas med minimal förflyttning.
  I möjligaste mån ska alla kubbar resas så de blir giltiga
  Om minst halva kubben är över ”linjen” efter den rests upp är den inne.
  Lutande kubbar: Ta bort allt omkring kubben och se om den faller, om den förblir stående rättas den till innan nästa kastomgång.
  Kubbar som av misstag fås ikull oavsett av vad, reses upp som inget hänt.
 • Kungen
  Regeln ”trä – mot –trä” gäller för kung fälld av misstag. Kungen får rättas till mellan kastomgångarna.
 • Påföljder
  Om domare blivit tillkallad till en match, meddelar domaren/na när de kommit dit att de är där för att bedöma t.ex. helikopterkast. Har inga tveksamheter förekommit under ett helt ”set” bör domaren kunna lämna matchen igen. Har påföljder utdelats skall domaren vara kvar matchen ut.
  Vid bedömning av matcher fr.o.m. kvartsfinal, meddelar domarna INNAN matchstart att de kommer att påtala och utdela påföljder för regelbrott under hela matchen.
  Helikopterkast: Vid första dömda helikopterkastet av ett lag: Domaren meddelar att helikopterkast är dömt, och kastet ogiltigförklaras. Vid andra helikopterkastet av samma lag: En kastpinne tas från laget resten av matchen, samt kastet döms bort.
  Vid fortsatt helikopterkastande från laget: Varning och bortdömt kast sedan ytterligare en pinne bort. Varningar och påföljder gäller alltså laget kollektivt.
  Övertramp: I första hand skall domaren om möjligt påtala övertramp innan kastningen. Övertrampskast döms bort direkt utan föregående varning – domaren skall dock ha meddelat att aktiv dömning kommer att ske. Straffet är personligt och kan utdelas hur många gånger som helst till en kastare.
  Osportsligt och störande uppträdande: För hela lag: Laget påtalas att det sätt de uppför sig inte är acceptabelt och om de inte upphör med detta kommer de att dömas som förlorare i matchen. Blir det ingen bättring döms förlust för laget. För enskilda deltagare: Deltagaren påtalas att på det sätt han uppför sig inte är acceptabelt och om han inte upphör med detta kommer han att få utgå ur matchen samt att dennes lag då får fortsätta med 5 kastpinnar. Visas ingen bättring tas spelaren från planen och laget får fortsätta med 5 kastpinnar resten av matchen.
  Domarpåhopp: Domaren avgör, i riktigt grova fall påföljd direkt, annars varning och sen påföljd.