Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsstämma

27 februari, 2019 @ 18:30 - 21:00

KALLELSE

Till ordinarie årsmöte med föreningsstämma för Vassunda Edeby Samfällighetsförening

 

Datum:          2019-02-27

Plats:             Vassunda församlingshem (gamla skolan vid kyrkan)

Tid:                18:30 bjuder vi på fika

19:00 börjar föreningsstämman

 

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare och protokollförare för stämman
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fastställande och godkännande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fråga om mötet är beslutsmässigt
 8. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
 9. Redovisning av Styrelsen
  • Verksamhetsberättelse 2018
  • Ekonomisk sammanställning 2018
 1. Revisorns berättelse
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret (2018)
 3. Framställningar från styrelsen och Motioner från medlemmarna
 4. Redovisning och fastställande av styrelsens förslag
  • Verksamhetsplan 2019
  • Debiteringslängd 2019
  • Budget 2019
 1. Val av styrelse och styrelseordförande
  • Styrelseordförande
  • 2 ledamöter
  • 2 suppleanter
 1. Val av revisor
  • 1 ordinarie
  • 1 suppleant
 1. Val av valberedning
 2. Val av ansvarig för GDPR efterlevnad
 3. Val av ansvarig för
  • Soputrymme
  • Vattenanläggning
  • Avhärdningsanläggning
  • Gräsklippning av grönytor
  • Maskiner
  • Städdagar
 1. Övrig information/frågor
  • Trädfällning
 1. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 2. Stämman avslutas

 

 

 

Detaljer

Datum:
27 februari, 2019
Tid:
18:30 - 21:00

Arrangör

Edeby Ängsväg samfällighet

Plats

Församlingshuset vid Vassunda kyrka
Sverige + Google Map